banner

Regulamin serwisu ogłoszeniowego

UWAGA: uprzejmie informujemy, że ogłoszenia do „Gazety Lekarskiej” przyjmujemy
pod numerem telefonu:
(22) 559 13 26 lub m.ostaszewski@gazetalekarska.pl

Redakcja zastrzega prawo do poprawiania błędów pisowni w umieszczonym ogłoszeniu, a także prawo do korekty treści oraz do usunięcia ogłoszenia.

Wiarygodność ogłoszeń nie jest sprawdzana i Redakcja Gazety Lekarskiej nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. W sprawach dotyczących zatrudnienia radzimy kontaktować się z właściwą Okręgową Izbą Lekarską aby sprawdzić, czy działalność pracodawcy lub pośrednika nie budzi zastrzeżeń. Jeżeli oferta dotyczy zagranicy, pożytecznych informacji może udzielić stowarzyszenie polskich lekarzy w danym kraju.

Użytkownik lub podmiot zewnętrzny dający ogłoszenie potwierdza, że dane w nim zawarte są prawdziwe i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa wynikające z zamieszczenia oferty i/lub ogłoszenia i/lub podanie informacji nieprawdziwych.

Umieszczenie ogłoszenia na tych stronach jest bezpłatne dla lekarzy poszukujących pracy.

Ogłoszenia: Zatrudnimy/Zatrudnię lekarza oraz Drobne są płatne (19,00 zł za słowo + 23% VAT).